Internet od ČEZ s televizí

Přinášíme Vám superrychlý optický internet bez kompromisů společně s chytrou telkou KUKI, níže si můžete ověřit dostupnost služeb a nabídku tarifů pro Vaši lokalitu.

ikona

Super rychlý internet ve vaší lokalitě

ikona

Ideální pro zábavu i práci

ikona

Jistota a spolehlivost od spolehlivého dodavatele

ikona

Prakticky neomezená kapacita připojení

ikona

Vyšší stabilita a spolehlivost oproti DSL a WiFi

ikona

Až čtyři TV přístroje připojené na zdroj zábavy ve 4K kvalitě

Mohlo by vás zajímat

 • 30 televizních kanálů (15 pevně nastavených a 15 volitelných)
 • výběr z 84 kanálů
 • možnost výměny kanálů 1x měsíčně
 • každý měsíc promo kanál zdarma
 • zpětné zhlédnutí až 7 dní
 • 10 hodin nahrávek
 • možnost rozšíření o 10 vylepšení*
 • seznam podporovaných zařízení**

*Vylepšení je zpoplatněno dle aktuálního ceníku.
**Kuki můžete sledovat na 1 fixním zařízení (set-top box nebo chytrá televize) a 5 mobilních zařízení (mobil, tablet a webový prohlížeč). Souběžné sledování na více zařízeních může být u vybraných TV kanálů omezeno. Další fixní zařízení si přidáte s vylepšením* Navíc telka. Maximální počet fixních zařízení k jedné smlouvě jsou 3.

Aktuální programovou nabídku naleznete na SEZNAMU PROGRAMŮ.
Programová skladba se může měnit v závislosti na vývoji nabídky a požadavcích trhu.

 • 60 televizních kanálů (30 pevně nastavených a 30 volitelných)
 • výběr ze 142 kanálů
 • možnost výměny kanálů 1x měsíčně
 • každý měsíc promo kanál zdarma
 • zpětné zhlédnutí až 7 dní
 • 10 hodin nahrávek
 • možnost rozšíření o 10 vylepšení*
 • seznam podporovaných zařízení**

**Kuki můžete sledovat na 1 fixním zařízení (set-top box nebo chytrá televize) a 5 mobilních zařízení (mobil, tablet a webový prohlížeč). Souběžné sledování na více zařízeních může být u vybraných TV kanálů omezeno. Další fixní zařízení si přidáte s vylepšením* Navíc telka. Maximální počet fixních zařízení k jedné smlouvě jsou 3.

Aktuální programovou nabídku naleznete na SEZNAMU PROGRAMŮ.
Programová skladba se může měnit v závislosti na vývoji nabídky a požadavcích trhu.

Vyúčtování standardně posíláme elektronicky na emailovou adresu, kterou jste vyplnil/a ve Smlouvě. Pokud přesto chcete dostávat vyúčtování poštou, je možné tuto službu přiobjednat za měsíční poplatek 50 Kč.

Nesouhlasí vám zaslané Vyúčtování, nejste spokojeni s poskytovanou Službou nebo máte jinou připomínku? Prosím kontaktujte nás, jsme připraveni vše řádně prověřit.

Mrzí nás, že nejste spokojeni, a rádi bychom zjednali nápravu, proto vždy dbáme na důkladné prověření, ať už se jedná například o nefungující Službu nebo nesoulad ve Vyúčtování vzniklý nesprávnou funkcí nebo tiskovou chybou apod. V takovém případě nás neváhejte kontaktovat jednou z následujících možností:

 • Telefonicky prostřednictvím naší zákaznické linky 211 046 688 (reklamace mimo poruchy Služeb),
 • Telefonicky prostřednictvím naší zákaznické linky 211 046 699 (reklamace poruchy Služby),
 • Prostřednictvím kontaktního formuláře na našich Internetových stránkách NAPIŠTE NÁM,
 • Vyplněním a doručením REKLAMAČNÍHO FORMULÁŘE, Poštou na adresu Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová1531/3, 140 00 Praha 4,
 • Vyplněním a doručením REKLAMAČNÍHO FORMULÁŘE, elektronickou poštou na e-mail info@ceznet.cz.
 • My se vám pokusíme poradit, navrhnout způsob řešení a doporučit vám tu nejvhodnější variantu. V reklamaci prosím uveďte číslo smlouvy, variabilní symbol, vaše aktuální kontaktní údaje, přesný popis reklamované skutečnosti a odůvodnění Reklamace.

  Reklamace jsou upraveny VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI, které rovněž naleznete na našich webových stránkách www.ceznet.cz. Upozorňujeme, že reklamace vyúčtování nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtování ke dni splatnosti. Podrobnosti ke zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů jsou uvedeny v INFORMACI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ zveřejněných na našich webových stránkách www.ceznet.cz

Zašlete nám řádně vyplněný formulář SMLOUVA O POSTOUPENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ, formulář ke stažení na internetových stránkách, nezapomeňte že musí být podepsán jak stávajícím zákazníkem, tak novým zákazníkem, na kterého se stávající smlouva bude postupovat, a to písemně buď doporučenou poštou na adresu Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, nebo do naší datové schránky mdmbv6y.

Vyúčtování v elektronické podobě, pokud jste si nesjednal ve Smlouvě jinak, Vám bude do 5 pracovních dnů od jeho vystavení odesláno na váš e-mail s pokyny pro úhradu Vyúčtování tak, aby mohlo dojít ke včasné úhradě Vyúčtování, záleží jen na vašich preferencích, zdali vyúčtovanou částku dle Vyúčtování uhradíte převodem z účtu, vkladem přímo na náš účet, prostřednictvím platebního terminálu SAZKA.

Vyúčtování je uhrazeno okamžikem připsání příslušné částky označené variabilním symbolem uvedeným ve Vyúčtování na náš bankovní účet, vedený u Komerční banky, a.s. č.ú. 115-9533200217/0100, prosím dejte si proto pozor na správně vyplněný variabilní symbol. Pokud nebude uveden správně, nebudeme moci vaši platbu identifikovat a vaše Vyúčtování bude evidováno jako nezaplacené.

Další otázky a odpovědi